• Søndermarkskolen
image

Links

Sundhedsplejesker

Sundhedsplejerske
Lisbeth Høybye
Træffes mandage på telefon 38 21 09 69
Mail  [email protected]

Sundhedsplejerske
Helle Egebjerg
Træffes tirsdage på telefon 38 21 09 69
Mail  [email protected]

Sundhedsplejerske
Maya Holm-Petersen
Træffes torsdage på telefon 38 21 09 69
Mail  [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne har samtaler med alle elever i børnehaveklassen, 1. klasse, 4. klasse og 7. klasse. Vi taler med børnene om sundhed og trivsel. Eleven bliver i løbet af sin skoletid høre- og synstestet, samt vejet og højdemålt.

I samarbejde med jer forældre foretager vi en vurdering af jeres barns sundhed og trivsel. Vi kan støtte og vejlede jer i disse forhold, evt. henvise til en anden faggruppe.

I børnehaveklassen vil I og jeres barn blive inviteret til en undersøgelse og samtale. På de øvrige klassetrin vil eleverne komme enkeltvis eller i grupper uden forældre.

Sundhedsplejersken tilbyder undervisning i relevante sundhedsrelaterede emner på øvrige klassetrin. Undervisningen kan tage udgangspunkt i emner som venskab, pubertet, seksuel sundhed, mad, hygiejne rygning, alkohol m.v.

Har I eller jeres barn brug for at tale om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre- og synstest, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel i klassen eller hjemme, til alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Kommunens børneungelæge Birgitte Brinck [email protected] undersøger og har samtaler med alle elever i 9. klasse.

Undersøgelser og samtaler med barnet gennem hele skoletiden, er et tilbud der forudsætter forældrenes samtykke, enten mundtligt eller skriftligt.

Sundhedsplejersken drøfter sundhedsmæssige forhold af betydning for elevernes skolegang med klasselæreren og samarbejder med de øvrige lærere, pædagoger, skolens psykolog, talepædagog, tandlæge og børneungelægen. Drøftelser vedrørende det enkelte barn sker med samtykke fra forældrene.